1. Nokia X6
  2. Nokia E7
  3. Nokia Oro
  4. Nokia C6-00
  5. Nokia E52