1. Ariston BS 24 FF
  2. Ariston ABS SHT 30V
  3. Ariston CX 65 SP4 X R
  4. Ariston ABS VLS PW 50V
  5. Hotpoint-Ariston KRO 642 TO Z