1. Nokia X6
  2. Nokia N9
  3. Nokia E7
  4. Nokia Oro
  5. Nokia C6-00